NADPŘIROZENÉ NAVŠTÍVENÍ

Jsem přesvědčený, že Pán se snaží proniknout ke Svému lidu jako nikdy předtím.
Jak Písmo předpovídá, ďábel sestoupil s velikým hněvem, neboť ví, že se mu krátí čas (viz Zjevení 12, 12). A právě teď potřebuje Boží lid mocné vylití Ducha svatého, nadpřirozený dotek ještě větší než o letnicích.
Myslete na to, že Ježíšovi učedníci se v době letnic nemuseli bát jaderných zbraní. Nebyli svědky manželství osob stejného pohlaví v běžné společnosti. Netřásli se strachy, když světová ekonomika balancovala na pokraji krachu. Je jasné, že potřebujeme moc Ducha svatého, abychom mohli čelit posledním dnům – nic víc v tom není.
VOLÁNÍ NAŠICH SRDCÍ
A podobně jako dnes volali lidé k Bohu i v době Izaiášově:
„…Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory roztřásly…ať tví nepřátelé tvé jméno poznají, ať se před tebou třesou národy! …Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj“ (Izaiáš 63, 19, 64 ,1, 3).
Odkud se ozvalo to volání? Od proroka, který truchlil nad letargií Božího lidu, od muže, který jasně věděl, co lid potřebuje: nadpřirozené navštívení od Pána. Izaiáš říkal: „Pane, nemůžeme už dál pokračovat v té samé mrtvé náboženské rutině. Potřebujeme, aby ses nás dotknul, jako jsi to ještě nikdy neudělal.“