ON ODMĚŇUJE

"... bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají." (Židům 11:6). 
Všichni toužíme po Božích zaslíbeních, ne jen pro naše vlastní požehnání nebo útěchu, ale také proto, abychom se Bohu líbili. Chceme víru, která Mu bude přinášet slávu, ale přesto máme mnohokrát problém takovou víru si udržet.
Často propadáme skepsi, když na své modlitby nedostáváme odpověď a začneme o své víře pochybovat. Ptáme se, "Je má víra moc slabá? Zdráhám se důvěřovat? Proč se zdá nebe zavřené před mými modlitbami? Nejsem dost horlivý? Mám snad někde v srdci kořen nevíry?"
Tak moc se snažíme věřit, tak moc se snažíme Boha potěšit tou správnou vírou, že si ji sami kazíme zbytečnými soudy. Teď, po mnoha desetiletích služby Bohu, bych vám chtěl říct, co znamená víra pro mě:
  • Znamená držet se pevně Božích zaslíbení, i když nevidím žádný fyzický důkaz, že se naplňují.
  • Znamená důvěřovat Duchu Svatému, že zachová v mé duši klid a přesvědčení, že Bůh povede všechno k dobrému.
  • Znamená spočinout ve víře v Pavlově prohlášení, že "Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." (Římanům 8:28)